סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4217

97
23
28
531
7
79
1
5
96
8
5
94
7
869
25
52
47