סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4218

2
65
8
7
5
456
3
9
42
2
19
6
76
2
5
783
9
7
1
61
9