סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4219

4
1
79
2
4
1
749
91
8
6
4
1
7
2
6
15
264
5
7
3
24
9
3