סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4220

5
21
92
1
8
1
23
5
4
28
17
59
2
9
53
6
3
7
85
45
6