סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4221

69
76
17
4
9
812
57
3
5
4
3
28
517
6
4
83
23
61