סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4222

8
43
51
61
29
7
354
1
5
8
4
168
7
25
13
36
27
4