סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4223

8
12
2
371
5
6
842
1
21
7
46
4
163
9
4
923
7
23
4