סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4224

73
1
59
69
2
47
3
34
2
4
5
5
91
2
38
1
59
91
4
68