סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4225

3
8
29
8
3
6
21
9
51
9
6
4
1
3
4
59
9
14
6
4
9
29
8
7