סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4226

96
7
4
6
93
5
1
2
2
547
7
2
214
7
9
3
7
42
7
1
6
82