סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4227

71
3
8
5
7
69
9
68
62
5
3
5
4
83
49
6
69
8
3
4
5
27