סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4228

8
35
4
96
7
8
3
6
2
45
9
4
5
1
27
4
5
3
1
7
85
7
34
9