סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4229

9
85
63
2
7
5
6
2
65
8
78
15
9
71
2
8
2
1
9
74
92
5