סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4230

1
6
12
5
9
37
6
14
8
3
59
47
9
3
34
1
97
7
9
64
2
7