סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4231

5
1
49
7
49
62
5
9
7
8
73
24
6
9
7
9
42
15
4
61
7
3