סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4232

1
53
49
7
12
65
4
5
98
7
8
25
6
4
47
12
3
92
73
1