סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4233

4
96
53
9
82
89
2
6
8
7
39
4
5
3
7
95
16
5
23
59
4