סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4234

53
7
27
6
1
64
3
47
82
9
8
35
71
5
81
2
6
74
7
23