סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4235

2
1
9
4
5
72
4
5
39
1
62
54
93
8
17
4
1
63
2
9
4
3
1