סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4236

53
9
12
6
5
9
4
46
58
3
2
4
6
3
69
84
6
1
5
8
62
8
72