סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4237

97
3
6
82
7
3
9
3
75
6
26
53
1
36
9
7
4
9
12
3
2
97