סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4238

54
69
2
3
9
78
2
15
94
7
2
94
37
1
15
8
9
3
45
29