סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4239

2
4
38
4
2
1
79
6
51
79
6
3
48
21
3
56
8
1
4
64
9
2