סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4240

41
5
75
38
4
98
25
9
17
31
5
82
41
3
17
62
2
75