סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4241

3
1
57
72
43
7
49
25
6
5
4
2
69
58
9
76
98
52
6
3