סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4242

3
7
7
2
9
46
3
8
39
2
54
8
2
26
5
89
7
5
48
3
1
2
6
1