סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4243

9
7
54
8
17
1
4
8
41
3
3
481
5
9
41
7
5
3
54
7
96
8
7