סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4244

3
8
9
8
95
4
59
6
39
1
26
9
82
3
15
7
24
4
29
7
5
7
1