סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4245

1
4
7
3
1
5
1
28
7
5
2
34
826
79
9
1
3
18
4
9
2
9
7
6
8