סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4246

38
9
75
4
8
8
2
47
6
4
5
39
1
1
3
48
7
5
6
4
38
9
18