סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4247

4
7
6
68
31
7
6
5
67
24
5
8
37
46
9
1
7
86
23
8
4
9