סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4248

82
74
51
4
2
6
3
518
6
2
1
7
6
189
2
9
6
4
65
74
81