סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4249

2
3
57
6
3
3
471
5
89
73
62
29
7
642
3
6
3
41
1
5