סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4250

4
8
15
23
6
5
13
8
67
23
5
36
98
5
65
8
8
97
52
5
4