סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4251

3
7
6
761
3
5
4
6
21
43
9
4
97
16
4
8
4
8
619
8
5
3