סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4252

2
4
6
59
4
4
73
9
9
1
62
3
5
8
67
2
4
7
36
9
1
85
9
1
4