סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4253

9
537
1
9
35
8
1
6
7
94
5
2
3
53
2
9
5
6
35
2
4
196
3