סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4254

5
49
1
9
3
5
3
5
1
4
5
84
573
16
6
8
3
6
5
2
5
8
6
98
4