סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4255

6
2
9
4
31
7
5
6
1
75
1
8
3
7
6
7
25
1
9
6
9
61
5
8
2
9