סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4256

68
79
92
7
4
7
9
5
48
7
7
6
3
75
4
1
2
2
3
41
16
53