סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4258

6
79
51
57
3
4
795
2
26
15
3
796
6
9
83
49
73
4