סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4259

3
68
59
68
4
7
39
5
2
5
82
7
2
4
15
1
4
73
58
74
1