סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4260

14
7
5
9
8
6
63
8
45
52
39
81
81
5
23
1
6
5
2
3
46