סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4261

6
6
3
957
7
46
2
4
6
28
2
7
97
1
3
1
74
2
576
1
9
4