סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4262

3
6
48
6
25
2
3
21
53
6
7
2
8
94
57
9
2
67
8
94
5
7