סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4263

93
1
14
23
7
6
4
8
35
2
3
5
2
49
8
1
8
8
65
13
7
96