סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4264

1
7
3
6
3
54
261
5
4
718
952
6
3
157
26
4
6
6
8
5