סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4265

17
8
5
921
9
2
7
1
9
4
9
42
7
5
3
2
9
6
8
267
8
8
71