סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4266

4
86
19
8
5
2
3
8
31
5
5
39
7
2
36
7
9
2
1
3
51
63
2