סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4267

4
21
79
5
79
2
9
6
1
4
92
36
3
8
8
1
3
41
7
64
97
5